Kursy do prac wysokościowych

Kursy do prac wysokościowych

Szkolenia do prac wysokościowych dla elektryków, monterów, dekarzy, osób odśnieżających dachy, pracowników innych branż.

Pracą na wysokości w myśl przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów oraz Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest praca na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem ziemi.

Szkolenia do prac wysokościowych - dostęp budowlany

  • ma na celu nauczenie sie wykonywania prac i bezpiecznego poruszania się na wysokości z wykorzystaniem sprzętu chroniącego przed upadkiem - wykonywanie pracy w podparciu. Dla pracowników wykorzystujących stałe elementy jak podpory, drabiny, kratownice, mosty, skośne dachy.
  • kurs trwa 1 dzien - cena 300,00 zł

Szkolenia do prac wysokościowych - dostęp linowy

  • ma na celu naukę bezpiecznego wykonywania prac na wysokości z wykorzystaniem technik alpinistycznych - zjazdy, podchodzenie na linie, elemenyty wspinaczki, asekuracja system dwóch lin (zawiera program z dostępu budowlanego)
  • czas trwania 3 dni - cena 700,00 zł

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu Absolwent otrzymuje zaświadczenie na podstawie $18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zaświadczenie to jest uznawane w Polsce i za granicą przez firmy zlecające tego typu prace. Zaświadczenie ważne jest trzy lata i po tym okresie zapraszam na jednodniowy kurs przypominający.

Koszt kursów aktualizacyjnych - 250,00 zł
Czas trwania - 1 dzień

Kursy do prac wysokościowych

Kursy do prac wysokościowych

Kursy do prac wysokościowych

Kursy do prac wysokościowych